ERIKA KRATOCHVÍLOVÁ

HR Manager, OMS

 

 

 


WS HRDA: Metódy rozvoja učiacej sa spoločnosti

Po 5 ročnom štúdiu bankovníctva na Obchodnej akadémii žila tri roky vo Veľkej Británii, kde študovala na Aberdeens College Grafiku a počítačový dizajn a na Open Univerzity Humanitné vedy. Po návrate na Slovensko vyštudovala Psychológiu a Sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

V rokoch 2000 – 2006 pracovala vo farmaceutickej spoločnosti Organon, kde sa zoznámila s oblasťou HR. Po tejto skúsenosti pracovala rok ako konzultant v personálnej agentúre Graftom Recruitmen. Odtiaľ sa vrátila späť do interného HR a tri roky pôsobila ako HR manager v spoločnosti Mediatel

Od roku 2010 pôsobí v spoločnosti OMS, ktorá je lídrom v oblasti osvetlenia v Európe, výrobca interiérových, exteriérových a priemyselných svetelných riešení. Erika pôsobí na pozícii HR manager, kde určuje stratégiu a smerovanie riadenia ľudských zdrojov. Najviac sa v súčasnosti zameriava na odmeňovanie, vzdelávanie a talent manažment. V OMS vznikol unikátny projekt OMS Univerzita, ktorá je špecifická tým, že si vytvára vlastný program vzdelávania, nesleduje trendy vo vzdelávaní a snaží sa zachovať si svojskú a osobitú povahu.