BYŤ COOL DNES UŽ NESTAČÍ

Employer branding, budovanie značky zamestnávateľa alebo tvorba imidžu. Nech už použijeme ktorýkoľvek z týchto názvov, stále ide o jedno a to isté – ako zaujať potenciálnych zamestnancov a vyvolať v nich emócie, u existujúcich zamestnancov podporiť dôveru vo firmu, v ktorej pracujú a zvýšiť ich lojalitu. Táto téma čoraz viac rezonuje medzi zamestnávateľmi a mnohé spoločnosti si začali uvedomovať jej nevyhnutnosť. Nestačí sa však iba vedieť dobre predať alebo ukázať v nepravdivo krásnom svetle.
Pri skutočnom a dlhotrvajúcom budovaní značky ide najmä o to, aby zamestnávateľ zostal stáť nohami pevne na zemi, nestratil vlastnú tvár a komunikoval firemné hodnoty.

Snom snáď  každého zamestnávateľa je dostať sa medzi top najžiadanejších zamestnávateľov. Alebo sa aspoň najžiadanejšiemu zamestnávateľovi priblížiť. Byť skrátka zamestnávateľom, pre ktorého zamestnanci chcú robiť, pretože to sami CHCÚ a nie MUSIA. Je to niečo podobné, ako keď si kupujete počítač – buď si kúpite počítač alebo Mac. Každá spoločnosť má totiž značku zamestnávateľa, ktorú si chtiac-nechtiac buduje už od prvého kontaktu s budúcimi zamestnancami.

Pre zamestnávateľa vybudovať značku znamená stať sa známym, symbolom ideálu a súčasne byť iný ako väčšina. Čiže byť „cool“. V dnešnej dobe však už iba toto nestačí. Ak zamestnávatelia chcú skutočne zaujať, musia ponúknuť aj niečo extra. Niečo, čo po odhalení obalu prémiovej značky nadchne, zanechá stopu a potvrdí správny výber. Niečo, čoho obal nielen predáva,  ale aj odhaľuje skutočnosť a realitu.

Aktivity podporujúce značku zamestnávateľa by totiž vždy mali ísť ruka v ruke so životom firmy. Mali by odzrkadľovať víziu a poslanie spoločnosti, vnútornú atmosféru a kultúru a v neposlednom rade prístup k zamestnancom. Employer branding je predovšetkým o komunikácii zmyslu našej práce, o smerovaní našich aktivít a hodnotách, ktoré vo vnútri firmy žijeme.

V podstate všetko začína veľmi jednoduchými a bežnými činnosťami – napísanie mailu, spôsob komunikácie, prejavenie záujmu či srdečný úsmev. Akékoľvek aktivity podporujúce značku zamestnávateľa by mali vychádzať zvnútra. Dobrá atmosféra vo firme, spokojní a motivovaní zamestnanci, úprimný záujem o ľudí zo strany firmy sú tie základné a kľúčové piliere. Zamestnanci, ale aj ostatní ľudia, s ktorými prichádzame dennodenne do styku – od uchádzačov o zamestnanie, brigádnikov, cez súčasných i bývalých zamestnancov až po rôznych externých partnerov a dodávateľov. Všetci títo ľudia sa významnou mierou podieľajú na budovaní značky, hoci sa o to často ani vedome neusilujú. Employer branding sa tak stáva súčasťou našich bežných dní, rozhovorov s priateľmi a zdieľaní pozitívnych i negatívnych skúseností.

Známa pravda hovorí, že negatívna skúsenosť s firmou sa šíri rýchlejšie ako pozitívne ohlasy. Employer branding dokáže byť preto veľmi zradný. Pokiaľ prezentujeme niečo, čo neodzrkadľuje pravdu, veľmi rýchlo sa tento efektívny nástroj HR marketingu stane zabijakom. Vysielame totiž o sebe signál, že nežijeme tak, ako prezentujeme a prezentujeme niečo, s čím nie sme stotožnení. A práve takéto správanie nám nechtiac môže zlomiť väz a z vrchu rebríčka sa ľahko môžeme dostať až na jeho spodok, čo si určite žiaden zamestnávateľ neželá.