25.04.2019 – Big data – ľavá či pravá ruka HR?

25.04.2019 | 09:00 – 13:00

Ako môže analýza dát ovplyvniť rozhodovanie o stratégii do budúcna? Ktorý uchádzač bude pre vaše podnikanie tou najlepšou investíciou? Ako môžete predikovať, či zamestnanec plánuje ukončiť kariéru vo vašom podniku? Big data môžu byť priateľom HR, zistite ako na to.


Spíkri:

ĽUDMILA GUERIN 

Business development & HR Advisory Manager,
PricewaterhouseCoopers, Slovakia

Jedna z mnohých výziev v práci HR manažérov je často nedostatok, resp. nevyužiteľnosť dát, ktorými dokážu podložiť svoje rozhodnutia pri riadení ľudských zdrojov. Výrok “čo nemeriame, neriadime”, vystihuje podstatu práce s HR dátami. Čo je vlastne ľudský kapitál? Jedna z odpovedí je, že sú to ľudské zdroje, ktoré vie manažment firmy merať, vyhodnotiť a zhodnotiť. Hovoriť presne v číslach v týchto oblastiach je stále v kontraste k diskusiám o hodnote ľudského kapitálu.  Čítať viac…

 ZUZANA BOOROVÁ

HR Manager, Slovnaft

HR KPI: dobrý sluha & zlý pán
Ako zaviezt HR KPI do praxe?  Ako skrotit firemny reporting? Od HR KPI k riadeniu spolocnosti

 MARTIN BEDNÁR

HR Generalist, KIA Motors

Ako využívame HR data v KIA Motors?

 


Program:

08:30-09:00 príchod a prezentácia
09:00-10:00 Ľudmila Guerin
10:00-10:30 coffe break / networking
10:30-11:30 Zuzana Boorová
11:30-12:00 coffe break / networking
12:00-13:00  Martin Bednár

Miesto:

Karadžičova 2
811 09 Bratislava 2
Slovenská republika


Rezervácia miesta