HISTÓRIA

História podujatí HRDA siaha až do roku 2009, kedy sa konala prvá Konferencia HRDA: Rozvoj ľudských zdrojov 2009.

Od vtedy sa nám úspešne darí prinášať aktuality a uvádzať trendy do sveta HR, čoho dôkazom je už 8 rokov histórie, v ktorej si máte možnosť zalistovať.

2019


21.03.

MIGRAČNÁ PRACOVNÁ TURISTIKA

2018


12.04.
HR, GAMIFIKÁCIA, TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

07.06.
HR A ZNAČKA ZAMESTNÁVATEĽA

27.09.
HR, LEADERSHIP A GENERAČNÝ MIX

29.11.
KONFERENCIA HRDA: ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2018

2017


16.02.
TALENT MANAŽMENT A PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA

06.04.
HRY, GAMIFIKÁCIA A APLIKÁCIE – NOVÁ ÉRA ROZVOJA MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ

01.06.
GENERAČNÝ MIX VS. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA A FIREMNÁ KULTÚRA

28.09.
BUDOVANIE ZAMESTNÁVATEĽSKEJ ZNAČKY

22.-23.11.
KONFERENCIA ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2017

2016


15.12.
AKO BYŤ ATRAKTÍVNYM ZAMESTNÁVATEĽOM

24.11.
BIG DATA MÔŽU BYŤ VIAC NEŽ LEN HR CONTROLLING

22.09.2016
AKO MÔŽE INTERNÁ KOMUNIKÁCIA PODPOROVAŤ ANGAŽOVANOSŤ A VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV?

16.05.2016
PROJEKTOVÉ RIADENIE PRE PERSONALISTOV A RIADITEĽOV MALÝCH FIRIEM

17.03.2016
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2016

11.02.2016
AKO PRILÁKAŤ MLADÉ TALENTY? AKO ICH VIESŤ A ROZVÍJAŤ?

2015


10.12.
EMPLOYER BRANDING

12.11.
HR CONTROLLING

24.09.
AGILNÉ RIADENIE VÝKONNOSTI

21.03.
TALENT MANAŽMENT A PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA

19.03.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2015

12.02.
TRÉNING, KOUČING A LEADERSHIP

2014


11.12.
HR BRANDING

13.11.
ZNALOSTNÝ MANAŽMENT

25.09.
HR CONTROLLING

20.03.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2014

20.02.
RIADENIE ZMIEN

23.01.
METÓDY ROZVOJA UČIACEJ SA SPOLOČNOSTI

2013


12.12.
TALENT MANAŽMENT A PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA

21.10.
ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY, INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

16.10.
MERANIE A RIADENIE VÝKONNOSTI

17.09.
KOUČING, MENTORING

16.03.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2013

2012


13.12.
AKO ZABEZPEČIŤ FIREMNÝ ÚSPECH AJ ZAJTRA?

22.11.
VIEME VYHODNOTIŤ NÁVRATNOSŤ INVESTÍCII DO RĽZ?

18.10.
AKO ČO NAJLEPŠIE VYUŽIŤ POTENCIÁL ZAMESTNANCOV?

11.10.
ZNALOSTNÝ MANAŽMENT

20.09.
MÁME POD KONTROLOU NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV?

21.06.
AKO SA STAŤ ATRAKTÍVNYM ZAMESTNÁVATEĽOM?

24.05.
GENERAČNÝ MIX A RIADENIE VÝKONNOSTI

27.03.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2012

2011


13.10.
RIADENIE VÝKONNOSTI

14.08.
MANAŽMENT ZMENY

12.08.
PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA A TALENT MANAŽMENT

10.06.
NOVÉ FORMY VZDELÁVANIA

14.04.
MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE – KOMPETENČNÉ MODELY

09.03.
EFEKTIVITA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

2010


19.03.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2010

2009


30.11.
TALENT MANAŽMENT

12.03.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2009