PROGRAM

PÁSMO ONLINE WORKSHOPOV
Rozvoj ľudských zdrojov 2021


24.06.2020
Age Management Online FÓRUM


28.11.2019
Konferencia Rozvoj ľudských zdrojov 2019   


24.10.2019
Prečo sa netreba báť HR technológií?


26.09.2019
Ako robiť HR marketing trendovo a efektívne?


25.04.2019
Big data – ľavá či pravá ruka HR?


21.03.2019
Migračná pracovná turistika


Počas aktuálnej 10. série workshopov a konfernecií , majú firmy možnosť navzájom zdieľať svoje skúsenosti, názory a postoje so špičkami z HR oblasti.

Tešíme sa na Vás!


Rezervácia miesta