TALENT MANAŽMENT A PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA – SPÍKRI

Zuzana Száraz
HR manažér, Martinus

Práca s talentom INAK
Ako vznikajú príbehy v Martinuse, ako sa pracuje s talentami „inak“ a aké príležitosti dostávajú nadšení a šikovní ľudia?  To všetko vám prezradíme na februárovom workshope. Viac

Ján Rosinský
Slovenský futbalový zväz

Ako pracovať s talentom
Vo svojom príspevku sa snažím objasniť pojem „talent“ vo futbale. Kto je talentom, kedy môžeme hovoriť o tom, že určitý hráč je talentovaný. Vo futbale tak ako aj v iných športoch a odvetviach je dôležité identifikovať talent čo najskôr, aby sme ho mohli rozvíjať a vplývať na neho čo najviac. Takto pripravený a vychovaný talent je schopný nielen vrátiť investície do neho vložené, ale je to aj určitý biznis pre klub, zväz a samotného hráča. Musíme si uvedomiť, že futbalový život na určitom vrchole trvá 10 -15 rokov.

Nadav Agozi
Director, Accelium Israel

Prípadová štúdia Protalix 2016

www.accelium.sk