AGILNÉ RIADENIE VÝKONNOSTI – SPÍKRI

Imrich Mészáros
Riaditeľ, Camfil

Ak riadiť výkonnosť, tak komplexne a s výsledkami!
Ako dosiahnuť prepojenie obchodných cieľov firmy s KPI oddelení a s cieľmi na pracovných miestach? Ako dosiahnuť podporu nového systému v manažmente? Ako dosiahnuť akceptáciu nových pravidiel medzi zamestnancami? Ako posilňovať zodpovednosť a samostatnosť nadriadených? Ako sme novým systémom zlepšili firemné výsledky? Andrea Austenová
Head of Human Resources Novartis Slovakia s.r.o.

Hodnotenie pracovného výkonu ako súčasť zodpovedností manažéra a zamestnanca
Prečo je hodnotenie dôležité? Ako často je dobré zamestnanca hodnotiť? Aká je rola zamestnanca a manažéra? S akými chybami sa často stretávame v praxi? Kto môže hodnotiť a aké formy hodnotenia sa využívajú v praxi?


Elena Lisá
Vice President of Human Resources at UPC Broadband Slovakia

Manažment výkonnosti a rozvoja
Ako prepojiť výkonnosť a rozvoj na pracovisku? Čo pomáha dnes? Čo zvážiť vopred? Ako to celé vyzerá v praxi? Čo môžeme urobiť dnes a čo musíme urobiť dnes, aby sme boli zajtra lepší?