AKO MÔŽE INTERNÁ KOMUNIKÁCIA PODPOROVAŤ ANGAŽOVANOSŤ A VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV?

22.09.2016
Hotel Max Inn, Bratislava

Spíkri
Fotogaléria


Kvalitná interná komunikácia neovplyvňuje pracovný výkon, ale aj reputáciu spoločnosti.

Zamestnanec, ktorý pozná smerovanie firmy, stotožňuje sa s jej hodnotami a cíti, že je pre ňu dôležitý!