AKO MÔŽE INTERNÁ KOMUNIKÁCIA PODPOROVAŤ ANGAŽOVANOSŤ A VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV? – SPÍKRI


Peter Tóth
Corporate Affairs Manager at Orange

Podpora angažovanosti zamestnancov internoukomunikáciou
Cieľom prezentácie je ukázať, ako môže interná komunikácia ovplyvňovať zmeny vo firme a priniesť merateľnú pridanú hodnotu pre napĺňanie firemných cieľov. Predmetom prezentácie je vplyv konkrétnej strategickej komunikácie na angažovanosť zamestnancov.


Leopold Böttcher
Koordinátor int. PR a online komunikácie, SPP

Mesiac šetrenia v SPP alebo ako sa na šetrenie volá, tak sa z peňaženky ozýva
Najväčším prínosom nášho projektu je zistenie, že aj jednoduchá, finančne nenáročná kampaň a dobre zrealizovaná myšlienka môžu dosiahnuť veľké výsledky. Zamestnanci ju prijali za svoju. Spoločne sme dokázali, že vieme potiahnuť za jeden povraz a dokážeme reálne meniť veci k lepšiemu a byť efektívni. Získali sme aj mnoho ambasádorov – našich zamestnancov, ktorí šíria povedomie o SPP, ktoré ponúka efektívne a šetriace programy nielen zákazníkom, ale že si vieme ušetriť energie aj u nás doma.