BIG DATA MÔŽU BYŤ VIAC NEŽ LEN HR CONTROLLING

24.11.2016
Hotel Max Inn, Bratislava

Spíkri
Fotogaléria


Exkluzívny projekt HR Development Academy opäť otvára vysoko diskutovanú tému, ktorou je HR ControllingDôležitosť personálneho controllingu nemôže nikto spochybňovať. Veď ide o nástroj pomocou, ktorého zaisťujeme a modelujeme informácie o ekonomickom stave spoločnosti tak, aby boli čo možno najefektívnejšie a teda najúčinnejšie využité v prospech cieľov firmy. Orientácia na budúcnosť je to, čo nás pri controllingu zaujíma najviac! Nezmeškajte workshop od HR Development Academy s témou Big Data môžu byť viac než len HR Controlling, ktorý sa uskutoční 24.novembra 2016 v priestoroch hotela Max Inn. Už čoskoro odhalíme špičkových spíkrov z firiem, v ktorých vedia ako správne uchopiť HR Controlling.
Sledujte naše sociálne siete Facebook/LinkedIn a web hrda.sk.
Cieľom workshopu je stretnúť sa s expertmi v danej problematike a spoznať návod nie len na to, čo funguje, ale zároveň získať informáciu o tom, čo v žiadnom prípade neskúšať. Bonusom pre účastníka sú kontakty a prvé dojmy, či živé diskusie, ku ktorým sa pri bežnom stretnutí tak ľahko nedostane. Práve HR Development Academy je tou najefektívnejšou cestou, ako nadviazať vzťahy a zároveň posunúť spoločnosť tým správnym smerom.

Personálny controlling sa zameriava na podporu stratégie podniku, spája plánovanie, kontrolu a hodnotenie HR procesov.

Prispieva k znižovaniu nákladov podniku a naopak zvyšuje účinnosť riadenia výkonnosti.

Dáva možnosť premyslene naplánovať a presadiť projekty pre zvýšenie výkonnosti tímu, organizačnej jednotky, alebo celej organizácie.