BIG DATA MÔŽU BYŤ VIAC NEŽ LEN HR CONTROLLING – SPÍKRI

Dagmar Wittgrúberová
HR Manager at Volkswagen Slovakia

Tomáš Polaščin
Vedúci odd. výrobných technológií Volkswagen Slovakia

Big Data vo Volkswagen Slovakia
V prezentácii sa budeme venovať nie len samotnej problematike Big Data, ale rozoberieme aj aktuálnu tému fluktuácie. Živú diskusiu, ktorú príspevok rozprúdi zameriame na využívanie a ďalšie smerovanie Big Data v kontexte HR tém.


Imrich Mészáros
Riaditeľ, Camfil

Dušan Káčer
Excellent Training

Big Data a HR Controlling v prostredí spoločnosti Camfil