EMPLOYER BRANDING – SPÍKRI

Miroslava Cehelská
Employer Branding Project Manager

Životný cyklus zamestnanca a jeho vplyv na váš Employer Brand
Zmapovanie a identifikovanie doležitých momentov zamestnanca v jednotlivých fázach jeho životného zamestnaneckého cyklu. Jednou z metód, ktoré môžu firmám napomôcť pri budovaní značky zamestnávateľa je Employee Experience Journey mapping. 


Róbert Kičina
Manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko

Ako Nestlé prispieva k vylepšovaniu šancí mladých na trhu práce
Spoločnosť Nestlé sa rozhodla spoločne so svojimi partnermi zlepšiť šance mladých ľudí na trhu práce, a preto iniciovala založenie Aliancie pre mladých (Alliance for YOUth). 


Zuzana Kopáčiková
Executive Partner, Engage Hill

Boris Kapucian
Managing Partner, Excellent Training


CWAT – inovatívna technika ako merať kvalitu zamestnanca a zamestnávateľa

Meranie vnímania zamestnávateľskej značky i faktorov spôsobujúcich spokojnosť zamestnancov pomocou CWAT ( Colour-Word Association Technique ). Podáva presné a neskreslené výsledky, poskytuje unikátny a detailnejší pohľad do mysle respondentov. 


Dana Miňová
Riaditeľka ľudských zdrojov, Svet zdravia

Od zážitku k emócii. Healthcare inak.
Prostredníctvom konkrétnych zážitkových projektov vraciame späť do nemocníc nielen rodinnú atmosféru, ale aj emóciu, bez ktorej to v zdravotníctve nepôjde. Budujeme značku Svet zdravia, a.s..