HR CONTROLLING – SPÍKRI

Jana Palenčárová
Riaditeľka odboru Ľudských zdrojov, ČSOB finančná skupina

Michal Frtús
Špecialista odmeňovania a benefitov

Skúsenosti so zmenou v ČSOB

My HR-isti často a radi riešime najmä technikálie odmeňovania – plány a rozpočty, platové analýzy, medziročné porovnania v rôznych granularitách. Ako hovoria skúsení manažéri odmeňovania, dobrá politika odmeňovania je len 50 % úspechu….

Magdaléna Martišková
Personal manager, MEDEKO Cast

Skúsenosti s využívaním HR Controllingu v malej firme
Aj vo firme, kde sa všetci medzi sebou poznáme a vidíme si doslova do tanierov, je dôležité byť dôsledný v dodržiavaní kľúčových HR ukazovateľov. Len vybrať tie správne

Ján Duba
Interim HR manager, Senior HR process consultant

Skúsenosti s nastavovaním systému merania výkonu pracovných skupín a jednotlivcov
Na základe osobných skúseností z niekoľkých firiem sa budem venovať úskaliam pri zavádzaní systémov riadenia ľudských zdrojov orientovaných na výsledky – ciele. Zameriam sa najmä na tieto témy: – Ako veľmi je potrebné merať pracovný výkon? – Ako stanoviť tvrdé i mäkké ukazovatele výkonu? Ako pracovať s mäkkými ukazovateľmi? – Ako sa zohľadní individuálny a tímový prístup? – Ako zrozumiteľne prepojiť osobný výkon s firemným prostredím, procesmi? – Čo funguje, nefunguje v priebežnom (mesačnom) meraní a následnom hodnotení výkonu?