HR CONTROLLING – SPÍKRI

Libor Lubelec


Pesonálny controlling – nástroj zvyšovanie prínosnosti a prestíže útvaru RĽZ vo firme
Cieľom príspevku je prezentovať možnosti personálneho controllingu v zvyšovaní efektívnosti činnosti útvaru RĽZ, jeho prínosnosti pre dosahovanie firemných cieľov. Ako prostredníctvom realizácie personálneho controllingu a prezentácie jeho prínosov, zvyšovať funkčnosť a prestíž útvaru RĽZ. Vyvolať diskusiu k zameraniu a prínosom personálneho controllingu v podmienkach firiem, ktoré zástupujú účastníci workshopu.


Edita Volentierová
Špecialista pre vzdelávanie a rozvoj v Kongsberg Automotive

HR controlling v Kongsberg Automotive
V každej firme je dôležité sledovať vybrané HR ukazovatele. Mať pod kontrolou KPI v oblasti vzdelávania a zároveň vzdelávanie a rozvoj vnímať aj ako benefit pre zamestnancov … 


Katarína Baďurová
Riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská energetika, a.s.

Personálny controlling je meranie a riadenie…
Predstavenie finačného a “soft” controllingu v energetickej spoločnosti.