PROJEKTOVÉ RIADENIE PRE PERSONALISTOV A RIADITEĽOV MALÝCH FIRIEM

19.05.2016
Bratislava

Spíkri


Projektový manažment je jeden z najefektívnejších nástrojov riadenia. Predstavuje správnu inicializáciu, plánovanie a vytváranie projektovej dokumentácie.
Zručnosti v oblasti riadenia projektov sú nevyhnutné pre dosahovanie produktivity v rámci organizácie a úspech v dnešnom podnikateľskom svete.
Úspešný projekt HR Development Academy jeho priaznivci poznajú ako sériu workshopov a konferencie, ktoré tvoria platformu na prezentáciu „Best practices“, výmenu názorov, postojov a najmä skúsenosti manažérov a špecialistov z oblasti HR. Najbližšie organizujeme workshop s témou „Projektové riadenie pre personalistov a riaditeľov malých firiem“, ktorý sa uskutoční 19. Mája 2016 v Bratislave.
Na každom wrokshope vystúpia vždy traja spíkri, odborníci vo svojom obore z renomovaných firiem. Nebude tomu inak ani tento raz!
 S témou „Život HR projektov v praxi“ privítame Janu Struhárovú zo Slovenských Elektrární.
Pani Struhárová odpovie aj na tieto otázky: Čo predurčí, že HR projekt je úspešný alebo zlyhá?
Kedy považujeme projekt za úspešný?
Je kľúčom projektové riadenie?
Staňte sa členom akadémie, ktorá sa zaoberá najhorúcejšími trendmi v roku prostredníctvom Balíka HRDA 2016, ktorý zahŕňa vstupy na:·
WS: Projektové riadenie pre personalistov a riaditeľov malých firiem·
WS: Efektívna interná komunikácia – ako ju zaviesť do praxe?·
WS: Kontrolné procesy v HR a workflow v praxi·
WS: Employer Branding a Rebranding ako cesta k atraktívnemu zamestnávateľovi
Do skorého videnia na workshope!