PROJEKTOVÉ RIADENIE PRE PERSONALISTOV A RIADITEĽOV MALÝCH FIRIEM – SPÍKRI

Zuzana Astalošová
Poradca HR, Slovak Telekom

Projektový manažment v malom
Mark Twain povedal: „ Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu”. Potrebujete byť naozaj oficiálne certifikovaný projektový manažér alebo vám stačí zdravý rozum a trochu kreativity? Porozprávame sa o tom, ako môžete pristúpiť k projektovému riadeniu a ako sa to darí nám v Telekome.


Jana Struhárová
Manažér organizácie riadenia a administratívy ĽZ, Slovenské Elektrárne

Život HR projektov v praxi
Čo predurčí, že HR projekt je úspešný alebo zlyhá? Kedy považujeme projekt za úspešný? Je kľúčom projektové riadenie?


Rudolf Christopher Takáč
Riaditeľ, 2BCognitus

Kvalita v projektoch
Dôležitou súčasťou riadenia projektu je riadenie kvality. Na základe očakávaní zákazníka je potrebné definovať kritéria kvality, tolerancie pre kvalitu a zodpovednosť za kvalitu. Úlohy súvisiace s overovaním kvality výstupov musia byť súčasťou časového a nákladového plánu projektu.