DILEMA PERFORMANCE MANAGEMENTU – AKO DOSIAHNUŤ LEPŠÍ ALIGNMENT A FOKUS?

Niet pochýb, že performance management je jedným z kľúčových procesov riadenia výkonnosti organizácie. Stanovovanie cieľov a následne sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia je alfou a omegou fungovania organizácií. 

V súvislosti s Performance managementom sa už dlhšiu dobu v Tatra banke zaoberáme otázkami nasledovného typu: Ako zjednotiť stanovovanie cieľov tak, aby nebolo roztrieštené, ale aby individuálne ciele od vrcholového managementu až po radového zamestnanca naozaj smerovali a napomáhali k plneniu cieľov organizácie? Ako dosiahnuť správny rytmus fungovania organizácie, keď jedna časť firmy v rámci riadenia výkonu funguje na kvartálnych obchodných plánoch, ale zvyšok na ročných cieľoch? Ako primäť prostredníctvom systému performance managementu manažérov k tomu, aby prioritizovali svoje činnosti nielen v prepojení na svoje ciele prípadne na ciele svojho oddelenia, ale aj na (strategické) priority banky? Ako riešiť dilemy prípadov protichodných cieľov (v banke napr. risk vs. obchod)?

V Tatra banke nám napomáhajú riešiť tieto dilemy najmä:

1. Stanovovanie tzv. 90 dňových cieľov

2. Každoročná kalibrácia cieľov 50 top manažerov banky

3. KPI menu ako nástroj na riadenie “aligmentu” cieľov celej organizácie

Autorom článku je Branislav Vargic, riaditeľ odboru ľudských zdrojov – Tatra banka.

Príspevok bol súčasťou programu Konferencie rozvoj ľudských zdrojov 2015 a jeho videozáznam nájdete na karierainfo.zoznam.sk.

Článok nájdete aj na portáli teraz.sk.