TALENT MANAŽMENT A PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA – SPÍKRI

Daniela Škorvánková
HR specialist/HR business partner Erste Group IT SK

Budeme diskutovať o rôznych prístupoch k práci s talentami, podelím sa o skúsenosti s realizáciou 2 talent management programov (skupinovo zameraného a individuálne zameraného), ktoré sme realizovali (resp. aktuálne realizujeme) v spoločnosti Erste Group IT SK. Pozrieme sa na ich výhody a riziká, zadefinujeme si kľúčové aktivity pre úspešnú realizáciu talent management programu.

Kamila Birnsteinová
Head of Talent Management & Learning Swiss Re Business Services

Ako by mala vyzerať práca s talentami vo firme ? Stačia nám správne nastavené procesy ? Stačia nám ponúkané rozvojové programy? Alebo potrebujeme čosi viac? V praxi sa stále viac a viac stretávame s podobnými otázkami. V mojom príspevku sa budem zaoberať pojmom talent manažment. Ako pristupovať k identifikovaniu talentov, k práci s talentami a aký má vlastne talent manažment zmysel a dopad na úspešné fungovanie danej spoločnosti.

Eva Daňová
HR Partner pre IBM Slovensko a IBM ISC

Predstavím vám projekt mapovania talentov v IBM a tiež systém ako rozvíja IBM svojich zamestnancov. Budeme sa venovať tomu, ako plánujeme nástupníctvo v našej firme, akú používame metodiku na identifikáciu našich talentov a ich schopností. Predstavím systémy merania na lokálnej, regionálnej i globálnej úrovni.