TRÉNING, KOUČING A LEADERSHIP – SPÍKER

Mariana Dolinská
HR manažérka, Allianz Business Services s.r.o.

Leadership Development
Mariana Dolinská sa v úvodnej prezentácii okrem zamyslenia sa nad skutočným obsahom pojmov leader, leadership podelí aj s jej skúsenosťami s reálnou implementáciou leadership prístupu ako „vyššej formy“ manažmentu a vedenia ľudí v úzkej súvislosti so sebamotiváciou a umením motivovať. Zmieni sa aj o súvisiacich kompetenčných modeloch a skúsenostiach s ich implementáciou v podmienkach konkrétnych spoločností


Petra Jaššáková
Špecialistka vzdelávania a lektorka, OTP Banka Slovensko

Jedna z možností ako zatraktívniť a spestriť rozvojové programy, teambuildingy, benefity pre zamestnancov, je uplatniť zážitkové cvičenia, zamerané na osvojenie si zručností, ktoré napomáhajú k zvýšeniu pocitu vnútornej spokojnosti, šťastia a vnútornej stability. Veľmi účinnou metódou, ktorá je ešte stále pre väčšinu verejnosti novinkou je koncept Mindfulness (preklad „Všímavosť“). Koncept Mindfulness je orientovaný na vnímanie a nekritické zameranie pozornosti na emócie, myšlienky a pocity, vyskytujúce sa v prítomnom okamihu. Najčastejšie je cvičený formou meditačných postupov.

Jozef Stopka
kouč, UPC

V rámci témy sa bude venovať svojim praktickým skúsenostiam v uplatňovaní koučingu vo firemnom prostredí: ako finančne optimalizovať náklady na koučing, ako pristupovať ku koučingu, ako riadiť tento proces… Prečítajte si článok od Jozefa Stopku : Koučing a jeho celoplošné uplatnenie vo firemnom prostredí v sekcii Články.