25.10.2018 – HR A BIG DATA

09:00 – 12:30  |  25.10.2018
BRATISLAVA


Personálny controlling sa zameriava na podporu stratégie podniku, spája plánovanie, kontrolu a hodnotenie HR procesov.

Prispieva k znižovaniu nákladov podniku a naopak zvyšuje účinnosť riadenia výkonnosti.

Dáva možnosť premyslene naplánovať a presadiť projekty pre zvýšenie výkonnosti tímu, organizačnej jednotky, alebo celej organizácie.


Program

08:30 – 09:00 príchod a prezentácia účastníkov
09:00 – 10:00 1. blok
10:00 – 11:00 2. blok
11:00 – 11:30 networking
11:30 – 12:30 3. blok

Rezervácia miesta