Rozumejú vaši ľudia finančnej vzdelanosti?

Je dôležité, aby mali zamestanci podrobný prehľad o tom, na čo sú použité ich peniaze, ktoré tvoria rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou. Aby získali prehľad o nastavení sociálneho systému pri súčasnom nastavení a informácie o tom, ako si výšku svojho dôchodku ovplyvniť. V Spoločnosť Alfa Life im svojim vzdelávacím programom vysvetľujeme, ako neprísť o príjem počas pracovnej neschopnosti, ako sa môžu zabezpečiť pre prípad invalidity, ako si správne rozložiť príjem bez ohľadu na jeho výšku a čo znamená mať prehľad o benefitoch, ktoré vyplývajú z toho, že sú zamestnancom konkrétnej firmy.

Zamestnanci firmy sú uvedení do problematiky miezd, odmeňovania a benefitov, vďaka čomu majú možnosť pochopiť, že mzda nie je len suma, ktorá im príde na účet.

Dozvedia sa tiež, ktoré zložky sociálneho, zdravotného a dôchodkového systému im zabezpečí zamestnávateľ a získajú aj informácie, ktoré ďalšie nástroje dôchodkového systému je možné zo strany firmy zabezpečiť, ako benefit a zároveň si o ne znížiť daňový základ.

Firma si takto zabezpečí nielen vyššiu lojalitu zamestnancov a tým konkurečnú výhodu na trhu práce ale takýto program v starostlivosti o zamestnancov sa dá dnes už jednoznačne považovať za nadštandardný benefit. Pokračovanie článku

Inovatívny vzdelávací program Peniaze alebo život? predstaví Alfa Life na konferencii HRDA: Rozvoj ľudských zdrojov 2018 už tento štvrtok, 29.novembra v Bratislave.

Zdroj: www.hrda.sk