Alena AMBRÓZOVÁ

Lektor/Kouč Excellent Training

 

 

 

WS HRDA: Manažment zmeny

Lektorka, konzultantka a assessorka v oblasti uplatnenia a rozvoja ľudského potenciálu,  efektívnosti pracovného správania a manažérskych postupov.

Dlhoročné skúsenosti, získala spoluprácou s významnými spoločnosťami hlavne hospodárskeho, obchodného a bankového sektora.

Impulzy k profesionálnemu rastu získavala aj od odborníkov nielen slovenských, ale aj z USA, Rakúska, Holandska a Českej republiky prostredníctvom vzdelávacích aktivít, osobných stretnutí a priamou spoluprácou.

Zameriava sa na dynamiku pracovných procesov a riadenia výkonu, podporu nástrojov motivácie, spoluprácu a riešenie konkrétnych situácií klientov. Silnou  stránkou je flexibilita, interaktivita, vnímanie potrieb účastníkov tréningových aktivít.