HR BRANDING – CHCEME HO MERAŤ?

Personálny marketing v súčasnosti predstavuje populárnu časť v oblasti personálnych činností. Predstavuje spôsob, koncepciu a proces získavania pracovných síl z externého,  ale aj  vnútorného prostredia. Boj o kvalitných zamestnancov sa stal pre spoločnosti  nevyhnutným, pokiaľ tieto chcú obstáť v konkurenčnom boji. Začína procesom získavania a náboru nových pracovných síl, kedy spoločnosti komunikujú svoju pracovnú ponuku rôznymi spôsobmi a viacerými médiami (web, printové média, sociálne siete atď).
HR branding už nie je iba vecou HR oddelenia, stal sa súčasťou firemnej kultúry, ktorú nastavuje manažment vo vnútri každej spoločnosti cez internú formálnu , či neformálnu komunikáciu, politikou pravidiel a benefitov ako aj každodenného manažovania samého seba a svojho tímu. Východiskovým bodom je vytvorenie vízie a stanovenie stratégie, ktorá je základným kameňom pre HR branding.
Samozrejme je dobre vedieť ako na tom je spoločnosť aktuálne a nastavením si zrkadla má firma možnosť získať cenné informácie, ktoré nielen napomôžu, ale aj v mnohých prípadoch určia smerovanie a začiatok tvorby HR brandu. Tam sa však cesta nekončí, iba začína…
Autorom tohto článku je Andrea Hrušovská, HR manažérka, Emerson.
Článok si môžete prečítať aj na portáli teraz.sk.