VÝKONNOSŤ V PRÁCI. JE NAOZAJ POTREBNÉ VŠETKO MERAŤ?

Často zabúdame na základnú vec a to, že všetky dosiahnuté výsledky v rámci firmy sú výsledkom jednotlivých ľudí, ich výkonu, zaangažovanosti, vzdelania a motivácie. 
Firmy sú dnes obklopené rôznymi výzvami a problémami a za všetkým sú ľudské zdroje. Presne tak, za všetkým stoja ľudia, mnohokrát označovaní za najväčšiu komparatívnu a konkurenčnú výhodu, za najväčšiu hodnotu spoločnosti. Dôvod je jednoduchý – vďaka otvoreným finančným trhom môžu firmy väčšinu ostatných výrobných faktorov získať takmer za rovnakých podmienok. V oblastiach manažmentu, výskumu, marketingu, ale aj na všetkých ostatných úrovniach, však možno hovoriť  o výhodách v podobe zamestnancov.Na druhej strane sú ľudia aj nákladovým faktorom, keďže personálne náklady sú vysoké. Okrem toho, každá firma musí rátať aj s tým, že zamestnanec je zákonom chránený. Ako príklad uvediem výpoveď zo strany zamestnávateľa – je zákonom upravená a často spojená s odstupným. A práve preto je potrebná dôsledná personálna stratégia.Z iného uhla pohľadu možno zamestnancov vnímať ako výrobný faktor. Je však nutné si uvedomiť, že človek nie je stroj. A podmienky, v ktorých dosahuje optimálny výkon, nie je až také ľahké zistiť a splniť ako v prípade strojov. S tým súvisia aj vysoké požiadavky na kvalitu personálneho manažmentu, na ktorom participuje aj riadenie výkonnosti, zaangažovanosť a mnohé iné faktory.
Autorom príspevku je Andrea Hrušovská, HR manažér Emerson, a.s..Článok nájdete aj na portáloch teraz.sk a karierainfo.sk.Príspevok Príspevok bol súčasťou workshopu  Meranie a riadenie výkonnosti, HR Development Academy, ktorý sa uskutočnil 16. októbra 2013 v Bratislave.