Andrej OROGVANI

 

 

 

Spoločnosť Holcim sa v roku 2011 rozhodla pre celkovú transformáciu svojho biznis modelu v Európe. mala priniesť kompletný redesign procesov a obmenu informačných systémov, ktoré tieto procesy podporujú. Jednoducho povedaná viac ako 10 000 zamestnancom sa mal zmeniť spôsob akým prácu doteraz vykonávali, ako aj nástroje na ktoré boli zvyknutí.Prenos znalostí od Expertov, ktorí rozumejú novému riešeniu až ku koncovým užívateľom bol jednou z kľúčových a zároveň najnáročnejších častí projektu. Príspevok bude o (knowledge) manažmente zmeny takéhoto rozsahu, o chybách ktoré sme spravili, a najmä o praktických odporúčaniach, ktoré nám nakoniec podarili proces odovzdávania informácií výrazne zlepšiť