ZMENY, OČAKÁVANIA A REALITA A ICH VPLYV NA ZNAČKU ZAMESTNÁVATEĽA

Nie je to tak dávno, čo môj kamarát hľadal prácu. A aj keď už nepatrí do generácie Y, naše rozhovory sa často točili práve okolo výberu potenciálneho zamestnávateľa a vyhovujúcich podmienok. Hľadal atraktívneho zamestnávateľa vystupujúceho navonok ako seriózna firma, ktorý si váži zamestnancov ako ľudí. Neprezentuje sa pozitívne len v médiách, ale skutočne poskytuje možnosti osobného rozvoja. Kým on si vyberal zaujímavé miesto a tým aj brand, oni si vyberali ďalšiu súčiastku do celkového obrazu spoločnosti, tak ako chceli, aby bola vnímaná.

Rozhodnutie, v akej spoločnosti budem pracovať a ako dlho tam ostanem, je momentálne jednou zo zásadných životných otázok. Hľadanie dobrej, kvalitnej a „trendy“ spoločnosti nie je témou len medzi mladými ľuďmi generácie Y, ale aj medzi osobami v aktívnom veku. Každý potenciálny zamestnanec hľadá spoločnosť, ktorá sa o neho „postará“. Už nie je nič nové pýšiť sa brandom spoločnosti, v ktorej pracujem. A práve to vnímam ako veľkú zmenu v ponímaní pracovného trhu a zamestnancov. Ako však malé a stredné spoločnosti bez veľkého PR môžu byť „trendom“ na trhu v zamestnávaní?

Nuž, odpoveď vidím u jedného nášho nového zamestnanca. Mediálny konzultant Milan (29) na otázku, čo očakáva od zamestnávateľa, odpovedal: „Nezáleží mi na brande, od spoločnosti očakávam dobre platené miesto a prácu, ktorá  ma baví (synergia najlepšie) Plat, odmeňovanie, výhody, motivovanie zamestnancov sú podľa mňa zárukou, že zamestnanec bude so zamestnávateľom spolupracovať dlhodobo. Záleží mi na firemnej kultúre a na tom, ako sa ľudia k sebe správajú.“

Pôsobím v spoločnosti, ktorá je na trhu 23 rokov a jej znalosť jedného produktu značky je priam stopercentná.

Keď sa povie „Zlaté stránky“, aký obraz sa vám vybaví? Predstavili ste si ten veľký katalóg ležiaci vedľa pevnej linky, kde ste hľadali telefónne čísla? Presne túto predstavu má v hlave veľa našich potenciálnych zamestnancov.

Počas vyše päťročného pôsobenia spoločnosti Mediatel sme dosiahli veľké zmeny vo vnímaní spoločnosti, a to tak externe, ako aj interne medzi zamestnancami. Tieto roky sa naozaj niesli v znamení hesla ZMENA. Zmena najmä vo vnímaní spoločnosti vonku. Už sme nechceli byť vnímaní len ako  papierové Zlaté stránky, ale ako profesionálna on-line marketingová agentúra. Podarilo sa nám to cez reklamu, PR, Facebook, konferencie. Ako však nastaviť komunikáciu interne? Je vonkajšia zmena vnímaná rovnako ako vo vnútri firmy? Sú ľudia na zmenu pripravení? Ako oni vnímajú brand? Je to naozaj všetko o reklame? Alebo hlavne o malých krokoch, ktoré robia spoločnosť spoločnosťou? Pretože spoločnosť, rovnako ako značku, predsa tvoria ľudia. Zmena štruktúry, zmena brandu, zmena vedenia – všetky tieto zmeny ľudí ovplyvňovali a vytvárali ovzdušie neistoty. Ako sa s tým popasovať, ako prezentovať zmenu a realizovať ju tak, aby bola vnímaná pozitívne nielen externe, ale aj interne? Ako prijali ľudia zmeny a aký je výsledok? Čo dlhšie trvá, čo má účinok a čo bolo sklamanie? Ale aj aké nové výzvy nás čakajú a aké nové riešenia chceme hľadať. O týchto otázkach  sa budeme rozprávať na workshope HRDA:  Employer Branding v procese budovania zamestnávateľskej značky, ktorý prebehne 28.09.2017 v Martinuse. Miesto si rezervujte na office@extpartners.sk, alebo 0911 797 799.