BARBORA ŠTEFFEKOVÁ

HR Špecialista, Slovak Telekom

 

 

 

WS HRDA: HR Branding

Už počas štúdia psychológie sa rozhodla venovať vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov. Už štvrtým rokom pôsobí v spoločnosti Slovak Telekom, a poskytuje podporu zamestnancom a manažérom v oblasti rozvoja, firemnej kultúry a facilitácie. Vďaka kreatívnej osobnosti sa uplatnila v oblasti HR marketingu, ktorú v súčasnosti zastrešuje.

Pútavo osloviť  generáciu nových talentov a držať krok s trendmi považuje za svoje najväčšie výzvy v tejto oblasti.