BORIS KAPUCIAN

Partner, Excellent Partners

 

 

 

 

 

 

WS HRDA: Employer Branding
WS HRDA: Nové formy vzdelávania
Konferencia HRDA: RĽZ 2012
Konferencia HRDA: RĽZ 2013

Výkonný riaditeľ tréningovej a poradenskej spoločnosti Excellent Training, spoločnosti zameranej na vzdelávanie a osobnostný rozvoj Human Progress Centre, zakladateľ projektu HR Development Academy, predseda správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie, tréner, kouč a konzultant. So svojimi spoločnosťami od roku 1995 realizoval desiatky úspešných rozvojových programov zameraných najmä na rozvoj manažérskych a obchodných kompetencii, riadenie výkonnosti a optimalizáciu procesov v riadení firiem.