DAGMAR WITTGRÚBEROVÁ

HR Manager at Volkswagen Slovakia

 

 

 

WS HRDA: Big Data môžu byť viac než len HR Controlling

Pracuje vo VW Slovakia od roku 1992.

Od začiatku sa venuje personálnej oblasti, v rámci ktorej pôsobila na rôznych pozíciách  ako personálny rozvoj, starostlivosť o manažment, stratégia a rozvoj organizácie.

V rokoch 2012 – 2015 absolvovala pracovný pobyt v materskej spoločnosti VW AG – závod Wolfsburg.

Aktuálne je vedúcou oddelenia personálna starostlivosť  vo Volkswagen Slovakia v Bratislave.