DANA MIŇOVÁ

CHRO, Svet zdravia

 

 

 

WS HRDA 2017: Generačný mix vs. Interná komunikácia a firemná kultúra
Konferencia HRDA: RĽZ 2015
WS HRDA 2015: Employer Branding
WS HRDA 2014: Riadenie zmien
Konferencia HRDA: RĽZ 2014
Profesionálnu cestu začala Dana Miňová po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave v roku 1996.

Do roku 2001 pôsobila ako asistent, neskôr odborný asistent na katedre pedagogiky FiF UK v Bratislave.

Od roku 2001 je jej kariéra spätá so starostlivosťou o ľudí v komerčnom biznise. Spočiatku pôsobila na pozícii manažéra osobného rozvoja v poisťovni UNIQA. Okrem prípravy programov starostlivosti o zamestnancov participovala ako lektor v rámci vzdelávania obchodnej časti spoločnosti.

Od roku 2005 pôsobila v IT spoločnosti PosAm, spol. s r.o. Spolu so svojím tímom úseku ľudských zdrojov pripravovala koncepčné rámce a tiež ich uvádzala do života vo všetkých oblastiach HR.

V roku 2008 získala spoločnosť PosAm v súťaži „Best Employers“, organizovanej spol. AON HEWITT,  3. miesto v kategórii veľké spoločnosti. V roku 2012 získala spoločnosť PosAm 1. miesto v súťaži „Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu“, v kategórii IT.

Od júla 2013 pôsobí v holdingovej spoločnosti Svet zdravia, a.s., kde vedie úsek ľudských zdrojov. Aktívne participuje na najväčšom projekte zmeny v oblasti zdravotníctva, ktorý na Slovensku realizuje práve táto spoločnosť. V roku 2014 získala Dana Miňová spolu s tímom vedenia Sveta zdravia, a.s. a s tímom HR ocenenie HR GOLD.

Dana Miňová vo svojej práci uplatňuje princípy učiacej sa spoločnosti, tímovej práce, vyznáva prístup „Human age“ s dôrazom na budovanie dôvery, úcty a rešpektu vo vzťahu s interným zákazníkom.

Popri práci sa venuje svojmu 12-ročnému synčekovi a mužovi, spoločne si radi zabehajú, zalyžujú, zahrajú karty či iné spoločenské hry. : – )