DENISA ZLEVSKÁ

Lektorka/Psychologička/Koučka

Denisa má dlhoročné skúsenosti z oblasti priamej psychologickej praxe s jednotlivcami a tímami v kombinácii s manažérskou praxou v malých a stredne veľkých tímoch. V súčasnosti pôsobí v Centre pre tréning a rozvoj, ktorého je riaditeľkou a zakladateľkou. Ako konzultantka sa podieľa na implementácii HR procesov s uplatnením kompetenčného prístupu, či koučingového riadenia. Koučuje a konzultuje procesy zavádzania zmien v organizáciách a to tak v línii strategickej, či individuálnej – v práci s jednotlivcami, ktorých sa zmena bezprostredne týka. V posledných rokoch sa venuje naratívnemu vodcovstvu a storytellingu ako nástroju pre riadenie a rozvoj organizácií. Rovnako tak má mnohoročné skúsenosti v oblasti tvorby a realizácie tréningov zameraných na sefdevelopment, leadership a soft skills.

Špecificky sa venuje rozvíjaniu efektívneho dialógu zameraného na riešenie. Má za sebou komplexný 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe so zameraním na riešenie orientovaný prístup (Solution-focused brief therapy) a naratívny prístup (Narrative therapy), či množstvo kratších tréningov a kurzov z tejto problematiky. Tieto nadobudnuté zručnosti a znalosti aktívne využíva v poradenstve a koučingu so zameraním na rozvoj jednotlivcov a tímov.