DUŠAN KÁČER

Partner, Excellent Partners

 

 

 

 

 

 

WS HRDA: Ako prilákať mladé talenty? Ako ich viesť a rozvíjať?
WS HRDA: Big Data môžu byť viac než len HR Controlling

Od septembra 1998 do augusta 2000 pôsobil ako Assistant of Town Hall Manager (Nitra), kde sa zúčastňoval na koordinácii projektu “Healthy Town of Nitra”.
V roku 2000 sa stal Administrator-performance for civil service, podporoval verejné aktivity v meste Nitra.
Viac než 7 rokov pôsobil ako Manager Language School SOPHIA (január 1997-jún 2004), kde mal na starosti plánovanie všetkých marketingových aktivít.
Od mája 2001 do júna 2004 bol v pozícii Financial advisor and trainer Amslico AIG Life. Tu sa zaoberal komplexným poradenstvom a predajom poistných produktov a investičných fondov.
V spoločnosti Oriflame začal ako Area Sales Manager v júni 2004, venoval sa motivácii a školeniu obchodných zástupcov. V decembri 2009 sa stal Sales Director pre Oriflame Hungary, tu mal na starosti krízový manažment. V januári 2013 do novembra 2014 pôsobil ako Sales Director pre Oriflame CZ&SR, rozvíjal predajné a marketingové stratégie, ako aj celkový profit firmy.
Od septembra 2015 vystupuje ako Branch Manager Excellent Training in Nitra. V súčastnosti teda zastrešuje oblasť vzdelávania, odbornej prípravy a školení predovšetkým v Nitrianskom regióne.