HENRIETA LÖRINCOVÁ

HR riaditeľka, Hyza

 

 

 

WS HRDA: Meranie a riadenie výkonnosti

Absolvovala Materiálovo-technologickú fakultu STU v Trnave, odbor manažment. V práci sa od začiatku pohybuje v personalistike – začínala na personálnom oddelení v Makyte Púchov (výrobca odevov). Potom sa na 3 roky presunula sa do elektro-priemyslu v LEONI Slowakia (výrobca kabeláž) ako špecialista v oblasti HR, kde sa zavádzal SAP R/3 pre všetky personálne činnosti. V rokoch 2002-2004 riadila personalistiku v dvoch podnikoch mliekárenskeho koncernu Bongrain – Milex Nové Mesto nad Váhom a I. Wittmann & syn, kde sa zavádzali všetky „štandardné“ HR procesy a konsolidovali sa v rámci týchto dvoch závodov. Späť v odevnom priemysle, v Ozete (Trenčín) bola od roku 2004 na pozícii riaditeľka ľudských zdrojov. Odtiaľ sa po kariérnej prestávke presunula v rámci toho istého majiteľa do spoločnosti MECOM TRADE – siete mäsopredajní. Od februára 2013 pôsobí v podniku spracúvajúcom hydinu – HYZA a.s., kde zastrešuje komplete personálne procesy.