IGOR BARTOŠEK

CEO, Rittal

WS HRDA 2018: HR, Leadership a generačný mix

Riaditeľ Rittal s.r.o., dcérskej firmy najväčšieho svetového výrobcu rozvádzačových skríň a klimatizačných systémov do rozvádzačov na Slovensku.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave.

Pôsobil ako konštruktér, projektant aj realizátor automatizovaných výrobných liniek v stavebníctve a v automobilovom priemysle.

Od prvopočiatku vybudoval zastúpenie Rittalu na Slovensku a od založenia vedie jeho dcérsku firmu na Slovensku.

Je autorom viacerých článkov ako z technickej oblasti rozvádzačovej a klimatizačnej techniky, tak aj z oblasti HR.