IGOR LOSMAN

Store manager, veľkoobchodná prevádzka Ivánka pri Dunaji

 

 

WS HRDA: Ako prilákať mladé talenty? Ako ich viesť a rozvíjať?

  • Každý talent program by mal slúžiť manažérom a firme

V spoločnosti METRO Cash and Carry SR s.r.o. začínal v roku 2000. Ako jeden z prvých jej zamestnancov stál pri zrode spoločnosti na Slovensku. Tým že začínal od piky, t.j. od pozície vedúceho oddelenia cez pozíciu vedúceho úseku až po aktuálnu pozíciu Store managera v rámci ktorej riadil veľkoobchodné strediská v Košiciach, Bratislave, v Nitre a od 1.2. znova prevzal zodpovednosť za Bratislavskú prevádzku v Ivánke pri Dunaji, pozná detailne procesy, ľudí a hlavne prácu s luďmi na obchode.

Súčasne robí aj interného trenéra, kde napríklad trénuje celý stredný manažment  jeden z významných firemných  tréningov  „Change managment”. V rámci pozície  sa okrem iného venuje aj budovaniu spolupráce so školami ako je napr. spolupráca so Slovenskou Poľnohospodárskou Univerzitou  Nitra na úspešnom projekte, spolupráca v rámci diplomových prác a prednášky pre študentov. Je bývalým absolventom tejto univerzity, kde úspešne ukončil Mechanizačnú fakultu v roku 2004.  Popri práci sa v rámci svojho hobby venuje  športu  vo forme funkčných tréningov .