KAŽDÝ TALENT PROGRAM BY MAL SLÚŽIŤ MANAŽÉROM A FIRME

Získať skvelých ľudí pre našu spoločnosť nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Často máme pocit, že je priam sizyfovská námaha na trhu práce nájsť a udržať talent, ktorý by bol ochotný vybrať si prostredie veľkoobchodu, kde sa veci rýchlo menia: okrem náročného zákazníka treba mať dokonale zvládnuté denné rutiny, udržiavať vysoké hygienické štandardy a k tomu všetkému byť ešte aj expert v danom sortimente.Preto sme sa i my  v ostatnom čase zamerali viac ako inokedy na prácu s talentami, ktoré máme vnútri organizácie. Ako to robíme, sa vám pokúsime ukázať v nasledujúcich riadkoch.
Pod pojmom „Práca s talentami“ u nás rozumieme predovšetkým prácu s potenciálnymi zamestnancami na dvoch úrovniach:Leadership Talent Review (LTR) je program určený predovšetkým pre prevádzky v regiónoch a stredné a vyššie manažérske pozície. Program aktívne identifikuje a rozvíja budúcich nástupcov na jednotlivé pracovné pozície a zabezpečuje tak fungujúcu „pipeline“ nástupníctva.Druhá úroveň je práca s vysokoškolákmi, ktorí majú ambície rozvíjať sa a rásť v našej spoločnosti i na korporátnej úrovni.Obe tieto úrovne možno pomenovať aj ako  talent program alebo program na budovanie personálnych rezerv, či platforma rozvoja zamestnancov s vysokým potenciálom.Každá práca s talentami by mala byť ušitá na mieru tak, aby „dochucovala“ prostredie, pre ktoré je určená.I u nás v METRE sme preto vytvorili pomerne jednoduchý program, spomínané LTR, kde sme sa zamerali na udržiavanie najdôležitejších zamestnancov vo firme, maximalizáciu ich výkonu a ich prípadnú  prípravu na inú pracovnú pozíciu. Nastavili sme si pravidlá pre nomináciu do programu, za ktorým nasledovala prvotná identifikácia talentov, ktorú si neskôr museli manažéri obhájiť pred vyšším vedením firmy. Najnosnejšou časťou programu je samotná práca venovaná rozvoju talentov. Tu sme pre nich pripravili pestrú ponuku aktivít, ktoré si môžu namiešať spoločne s nadriadeným podľa potrieb. Pri tejto práci nám pomáha jednoduchá aplikácia, v ktorej si evidujeme každého nominovaného, základné informácie súvisiace s talent programom: dĺžku praxe na konkrétnej pozícii, na akú pracovnú pozíciu má ambície a vlohy sa posunúť, celkové skúsenosti u nás i mimo našej firmy a v neposlednom rade zoznam rozvíjajúcich aktivít, tréningov a workshopov.Druhý z programov tzv. Absolventský program METRO Potentials (Ready2lead) je pripravený v spolupráci s našou centrálou v Düsseldorfe, kde dávame príležitosť absolventom vysokých škôl absolvovať dvojročný rozvojový program, počas ktorého si vyskúšajú prácu na rôznych projektoch naprieč rôznymi oddeleniami u nás i v zahraničí, spoluúčasť na pestrých workshopoch, kde spoznávajú nielen medzinárodné prostredie, ale i dušu celej spoločnosti.Každý talent program by mal slúžiť manažérom a firme, preto i ten náš sme poňali jednoducho a prakticky, a veríme, že semienka, ktoré sme rozsiali v podobe nastavenia „práce s talentami“ sa nám v budúcnosti vrátia a my budeme zbierať zdravé a chutné ovocie.