IMRICH MÉSZÁROS

Riaditeľ, Camfil

 

 

 

 

 

 

WS HRDA: Agilné riadenie výkonnosti
WS HRDA: Big Data môžu byť viac než len HR Controlling

Vyštudoval Materiálovo Technologickú Fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v Trnave, Absolvoval študijné pobyty vo Švédku aj vo Fínsku, kde ho nadchla škandinávska pracovná kultúra aj disciplína.

Po úspešnom ukončení štúdia v roku 2004 začal pracovať pre strojárenskú spoločnosť SES TVP Želiezovce, kde sa špecializoval na zahraničné projekty a neskôr ich riadil ako projektový manažér. Nabral bohaté skúsenosti so špeciálnymi požiadavkami zahraničných klientov. Následne začal pôsobiť v papierenskom odvetví v Kappa Packaging Štúrovo, kde úspešne viedol a motivoval ľudí v nepretržitej prevádzke, spolu so znižovaním nákladov, ale aj zvyšovaním kvality a predaja.

Ďalšou jeho výzvou bolo naštartovanie a stabilizovanie výroby v malej rodinnej spoločnosti Streit Trnava s.r.o. so zameraním na výrobu a montáž mechanických komponentov určených pre automobilový trh.

V roku 2006 nastúpil na pozíciu výrobného manažéra v Camfil s.r.o. Levice, dcérskej spoločnosti svetového lídra v oblasti filtrácie vzduchu. Po ukončení úvodnej fázy projektu preberal riadenie celého závodu a dnes Camfil s.r.o. Levice patrí k popredným dcérskym spoločnostiam skupiny Camfil.

V súčasnej dobe sa pripravuje ďalšia expanzia výrobného závodu v Leviciach s rozšírením produktového portfólia. Budú to vzduchové filtre s inou výrobnou technológiou aj s vyššími filtračnými účinnosťami.