NÁVOD, AKO KOUČOVAŤ TÍM K ÚSPECHU

Ján Filc je jedným z našich najúspešnejších hokejových koučov v histórii. Jeho život sa však nespája iba s hokejom. Ako riaditeľ obchodnej spoločnosti má bohaté skúsenosti s manažovaním viac ako 60 zamestnancov. Ako sa sám vyjadril, dôsledky dobrých či horších rozhodnutí sa v pracovnom živote nedostavia tak rýchlo ako v športe.
Prirodzenou túžbou každého z nás je byť v niečom úspešný, výnimočný. Dosiahnuť úspech v konkurencii s inými ľuďmi, uspieť v napĺňaní osobného životného poslania, či v plnení  pracovných, kultúrnych, spoločenských alebo športových cieľov.Úspech v konaní nás ľudí je veľmi široký pojem. Zahŕňame doň dobrý pocit prváčika, ktorý dostane pochvalu za zvládnutú riekanku až po úspešné zvládnutie kozmického letu.Počas svojho života prechádzal Ján Filc rôznymi oblasťami, v ktorých bol úspech merateľný. V hokejovej bránke percentami úspešnosti, v práci vysokoškolského učiteľa študijnými výsledkami, v riadení firmy profitom, v trénerskej práci výsledkami v súťažiach.Najmä nespočetné skúsenosti z cesty za úspechom v rôznych činnostiach ho motivovali hľadať princípy, ktorých uplatnenie vytvára predpoklady pre úspešné pôsobenie v práci s ľuďmi – pri riadení športového či pracovného kolektívu.Prostredie vrcholového športu, no najmä jeho kolektívne odvetvia sú výnimočné tým, že reagujú na kladné i záporné rozhodnutia a zmeny veľmi rýchlo a jasne. Vyvážené zloženie tímu, jeho správne manažovanie vrátane kvalitnej prípravy a dobré koučovanie počas stretnutí vytvárajú pri troche športového šťastia reálne predpoklady na úspech v podobe dobrých výsledkov.A práve podnikateľské prostredie je veľmi podobné tomu športovému. Rozdiel je v tom, že dôsledky našich rozhodnutí sa pravdepodobne nedostavia tak rýchlo ako v športe. Z tohto dôvodu sa vážnejšie a dlhšie trvajúce dôsledky prejavujú ako v oblasti ekonomickej, tak i v oblasti vzťahov medzi zamestnancami a atmosfére vo firme. Je veľmi dôležité venovať  pozornosť výberu a umiestňovaniu zamestnancov na jednotlivé pracovné pozície, ich stabilizácii vrátane vzdelávania, rozvoja  a motivácie ako i spôsobu riadenia.Dlhoročné pôsobenie v športe i v podnikaní dokazujú, že len skutočná tímová práca, kde každý člen kolektívu ťahá jedným smerom so spoločným cieľom, vedie k úspechu.
Autorom príspevku je Ján Filc, najúspešnejší slovenský hokejový kouč v histórii.Článok nájdete aj na karierainfo.sk.Téma koučing v športe a podnikaní sa rozoberala na workhope Koučing a mentoring HR Development Academy, 17. septembra 2013 v Bratislave