LEADERSHIP V NEMOCNICI NOVEJ GENERÁCIE V BRATISLAVE

Svet Zdravia je prevádzkovateľom 17 nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje takmer 1,7 milióna obyvateľov a pracuje v nich vyše 8.000 zamestnancov vo všetkých vekových kategóriách.

Od roku 2009 sú naše nemocnice v neustálej zmene – zmene riadiacej, procesnej, technickej a ľudskej. Posúvať k zmene veľké a tradičné organizačné celky, meniť zaužívané schémy a ladiť „staré“ s „novým“ vyžaduje silný leadership a jasnú víziu.

V roku 2017 Svet Zdravia dokončil a otvoril novú budovu nemocnice v Michalovciach. Presťahovanie „starej“ nemocnice do nových priestorov, nastavenie klastrového riadenia, „plávajúcich lôžok“ a ďalších zmien v riadení bola ďalšia výzva, ktorá priniesla mnoho poučení.

Momentálne sme pred ďalšou výzvou – 1.10. kladieme základný kameň  úplne nového subjektu, nemocnice novej generácie v Bratislave Boroch. Ambíciou nášho projektu je prilákať najlepšie zdravotné sestry a lekárov zo Slovenska a i zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, hotelovými službami a procesmi zameranými na potreby pacienta má nová nemocnica dokázať, že aj v súčasných podmienkach možno vytvoriť funkčný model modernej a pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti.

Aký leadership model je potrebný na zvládnutie tejto úlohy? Ako spojíme staré návyky s návykmi zo zahraničia a vytvoríme jednotnú kultúru? Ako stmelíme 1200 cudzích ľudí všetkých vekových kategórií a úrovní vzdelania, aby v prvý deň všetko klapalo? Aké lekcie sme sa naučili za posledné roky v našich nemocniciach a ako ich využijeme?

O tieto a ďalšie informácie sa podelíme sa na HRDA workshope HR, leadership a generačný mix už 27.9.2018 v hoteli Apollo v Bratislave.

 

Autor článku: Jana Palenčárová