JANA STRUHÁROVÁ

Manažér organizácie riadenia a administratívy ĽZ, Slovenské Elektrárne

 

 

WS HRDA: Projektové riadenie pre personalistov a riaditeľov malých firiem

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor finančná sústava a peňažníctvo.

Svoju kariéru začala v r. 1998 na pozícii Projektový manažér/Senior projektový manažér v spoločnosti Amprop Jenewein Group, kde zodpovedala za riadenie projektov financovaných EÚ a projektov v oblastiach manažérskych a organizačných auditoch pre rôznych klientov. Od r. 2004-2007 pôsobila aj ako Senior Consultant pre ICT sektor v oblastiach Executive Search.

Od r. 2007 pôsobí v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde zastrešuje oblasť organizačného riadenia a od r. 2014 aj oblasť administratívy ĽZ. Počas svojho pôsobenia spolupracovala na mnohých projektoch súvisiacich so zmenami v spoločnosti, potrebou implementácie zmien v procesoch a informačných systémoch v rôznych oblastiach riadenia ĽZ.

Vo voľnom čase sa venuje rodine a priateľom.