JE (DNES) TRANSFORMÁCIA HR NEVYHNUTNOSŤOU?

V posledných rokoch sa rozsypalo vrece s nápadmi i diskusiami ako uchopiť tému Milleniáni (generácia Y, Z, C…) v práci. Je to logické, „nová“ generácia deklaruje svoje jasné predstavy, čo je pre ňu v práci dôležité a čo očakáva od práce i od života. Túto agendu mám možnosť dennodenne prežívať s kolegami v IT biznise, tiež i formou verejného workshopu či prednášky som diskutovala s Milleniánmi o možnostiach a úskaliach ich ponímania „slobody v práci“.

Na druhej strane dnes už zamestnávatelia riešia ďalšiu výzvu – ako skĺbiť na jednom mieste tímy zložené nielen z Milleniánov, ale aj zástupcov generácie X či tzv. Baby boomerov, nakoľko vek sa predlžuje a odchod do dôchodku sa odsúva.

V spojení s uvedeným nám v HR branži priebežne rezonujú i témy spokojnosti zamestnancov, talent manažmentu a nástupníctva, potreby budovania a posilňovania zamestnávateľskej značky či zmeny firemnej kultúry…
Keďže vieme, že všetko so všetkým súvisí, mojím vkladom do programu Konferencie bude príspevok s trošku provokačným podtitulom Rozumieme svojim zamestnancom? a s hlavným motívom a otázkou do vlastných radov, či Je (dnes) transformácia HR nevyhnutnosťou.

P.S.:
Milý Baťko Hviezdoslav, veľmi sa teším do Kubína i takto netradične jesenne. Som rada, že ako bývalá recitátorka a súčasná členka organizačného tímu Hviezdoslavových Kubínov budem mať tú česť osobne v praxi predviesť, že umelecký prednes môže pozitívne ovplyvniť i profesionálne dráhy recitátorov.