JANKA STECKEROVÁ

MANAŽÉRKA PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

 

 

 

 

 

WS HRDA: ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY, INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

KONFERENCIA HRDA: RĽZ 2015

WS HRDA 2018: HR, GAMIFIKÁCIA, TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

Vedie Vzdelávanie a rozvoj v Slovenskej sporiteľni, a.s. Od januára 2007 si v nej prešla rôznymi pozíciami. Má skúsenosti s nastavovaním adaptačného procesu pre rôzne cieľové skupiny (vrátane merania a vyhodnocovania), zostavovaním tréningových plánov a zabezpečovaním priebežného rozvoja zamestnancov banky.

Koordinuje budgetting vzdelávania v banke, kontinuálne vzdelávanie manažérov, rozvojové programy pre talentov, manažérov a špecialistov. Zastrešuje assessment a development centrá, koučing predajcov korporátnej siete, či teambuldingové aktivity pre zamestnancov. Venuje sa aktivitám na podporu firemnej kultúry v SLSP ako aj pravidelnému meraniu angažovanosti zamestnancov.

So svojim tímom prináša alternatívne spôsoby vzdelávania v banke, ktorých spoločným menovateľom je prepájanie inovácie, rôznorodosti a iniciatívy samotných zamestnancov.