KOUČING A JEHO CELOPLOŠNÉ UPLATNENIE VO FIREMNOM PROSTREDÍ

Ak napíšete do vyhľadávača skovo “koučing”, možete dlhé hodiny klikať na odkazy a zisťovať čo všetko koučing je, prípadne nie je a tiež zistíť, že koučovať možno akúkoľvek ľudskú činnosť od sexuálneho života po kariérny rast a možno tiež nadobudnete pocit akejsi trendy bubliny.
Ak budete pátrať po informáciach od ľudí z Vášho okolia a profesného života, stretnete sa s názormi širokého spektra, od totálneho nadšenia až po úplne odmietavé reakcie. Takže ako to mám ja. Som presvedčený že koučing je metóda, ktorá môže uľahčiť Vaše rozhodovanie, nachádzať nové ciele a výzvy, meniť Vaše dlhobobé negatívne návyky a názory, zkvalitniť Váš život.Každý, kto zažil plnohodnotný koučovací proces si odnáša pozitívnu skúsenosť, dokonca aj keď ide o klienta v odpore (koučingu sa zúčastnil na príkaz nadriadeného a vnútorne ho odmieta), tak odchádza zo stretnutia s koučom minimálne so skúsenosťou, že bol s niekým kto ho chápe a príjíma takého aký je. Pokiaľ tomu tak nie je, je to jednoznačne nedostatočná skúsenosť kouča, alebo jeho slabá profesná kvalita.V roku 2011 som sa zapojil do prípravy a realizácie celoplošného koučingového programu v korporátnej spoločnosti, kde mali možnosť vstúpiť do tohto procesu všetci pracovníci od operátorov až po top manažment. Tento program som 3 roky viedol, supervidoval a tiež v ňom aktívne pôsobil a pôsobím ako externý kouč.Pôsobiť ako externý kouč pre spoločnosť býva často náročný proces, aj keď si v úvode nadefinujete mantinely a ohraničenia. Máte totiž dvoch klientov naraz, spoločnosť ako zadávateľa a pracovníka. V ideálnom prípade všetko funguje, ale ak sa dostanete do situácie, kedy spoločnosť a pracovník nesledujú rovnaký cieľ, nastáva “situácia vyžadujúca mimoriadnu pozornosť”. Na jednej strane máte kontrakt so spoločnosťou a na druhej strane máte s pracovníkom kontrakt o koučovaní ako o chránenom rozhovore, takže balansujete na hrane. Je to ale tiež proces, v ktorom môžete prežiť veľké množstvo pozitívnych skúseností, ktoré Vás “nabijú”, obohatia a motivujú.Do programu sa zapojila tretina firmy a zhruba jedna tretina využíva koučing na pravidelnej báze stretnutí raz za mesiac. Veľkou výhodou bolo a je, že ide o dlhodobý proces, takže s klientami môžem pracovať na zmenách ktoré sú pre nich zásadné a vytvárajú potrebu dlhodobého “sprievodu” koučom.Prínosom tiež je, že koučovaním jednotlivcov ovplyvňujete aj pracovníkov, ktorí nie sú účastníkmi koučovacieho procesu. Koučovaný zistuje, že komunikačné “nástroje”  kouča fungujú, prinášajú mu pozitívne skúsenosti a on ich začne preberať a využívať vo svojom či už pracovnom, alebo osobnom okolí a prenáša skúsenosť ďalej.Po troch rokoch môžem konštatovať, že koučing je ideálnou formou humanizácie firemnej kultúry, nástrojom na aktivizáciu pracovníkov, či už v smere výkonnostnom alebo kariérnom, nástrojom, ktorý ľudí spája a motivuje.
Autorom článku je Jozef Stopka, externý kouč UPC.Tento článok nájdete aj na portáloch teraz.sk a karierainfo.sk.