JÚLIUS BUDAY

HR LAB | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

 

 

 

 

 

 

WS HRDA 2018: HR A ZNAČKA ZAMESTNÁVATEĽA

WS HRDA 2018: HR, GAMIFIKÁCIA, TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 2010. Niekoľko rokov pôsobil na odbore komunikácie a sponzoringu, kde sa okrem sponzoringových a CSR aktivít intenzívne venoval vývoju on-line projektov na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Je spoluautorom on-line hry na podporu finančného vzdelávania mladých ľudí Hra Milión, ktorá získala ocenenie Microsoft Industry Awards za najinovatívnejšie riešenie. Ďalší z  projektov – Cvičná banka, ktorý hravou formou vysvetľuje bankové produkty, bol nominovaný medzi 5 najlepších projektov v súťaži E-learning awards organizovanej v Londýne.

Od júna 2017 pôsobí na oddelení HR Lab, kde sa venuje najmä employer brandingu, sociálnym sieťam a projektom na podporu firemnej kultúry.