EFEKT MOTÝLÍCH KRÍDIEL

V Slovenskej sporiteľni je gamifikácia súčasťou vzdelávania už niekoľko rokov. Hravou formou má spracované napríklad aj adaptačné školenie, ktoré je z pohľadu jedného z prvých krokov v employee journey veľmi dôležité.

Na workshope HR Development Academy s témou HR, gamifikácia, technológie a aplikácie si však porozprávame o unikátnom projekte s názvom Modrý motýľ. Je to hra, ktorú Slovenská sporiteľňa použila na podporu firemnej kultúry.

Modrý motýľ mal docieliť, aby zamestnanci  spojili sily a spoločne šírili dobro. A popri tom pomohli neziskovým organizáciám.

Ako? Možno poznáte pocit, keď vás niekto „podpichne“. Obranný mechanizmus vyvolá negatívnu reakciu, ktorá chce von, a tak ju šírite ďalej. V Slovenskej sporiteľni chceli tento proces využiť opačným smerom. Počas porád a stretnutí kolegovia často nemajú  možnosť hovoriť o tom, čo majú radi, čomu sa venujú. Hra Modrý motýľ bola vodítkom. Zamestnanci banky mali všetko vo vlastných rukách.

O tom, ako hru zamestnanci banky prijali, aký mala pre banku a jej firemnú kultúru prínos sa dozviete už 12.04. na workshope HR Developemnt Academy.