KARIN KNIEZ

owner maxwill

Konferencia HRDA: RĽZ 2018

Už 20 rokov pôsobí ako lektor a odborný poradca pre predajné a servisné tímy. Špecializuje sa na aktívny predaj retailovému zákazníkovi. Svojim klientom pomáha s využitím potenciálu zamestnancov v oblasti komunikácie, orientácie na zákazníka, marketingu a psychológie predaja. Realizuje výberové konania, Assessment a Development centrá pre predajný a servisný personál. Spolupracuje s firmami všetkých veľkostí, od živnostníkov, cez hotely, malé a stredné firmy až po výrobné závody a nadnárodné korporácie.