KAROL WICKLEIN

Country HR Manager, Hewlett-Packard Slovakia

 

 


WS HRDA: Metódy rozvoja učiacej sa spoločnosti

V oblasti ľudských zdrojov pracuje od roku 1996 kedy začínal ako konzultant v personálno-poradenskej spoločnosti. Neskôr nastúpil do spoločnosti Globtel, kde v pozícii HR špecialistu pracoval predovšetkým na projektoch so zameraním na hodnotenie pracovných pozícii, odmeňovanie, sociálny program a internú komunikáciu. V rokoch 2000 – 2003 pôsobil v poradenskej spoločnosti Accenture, kde viedol oddelenie ľudských zdrojov a zároveň zodpovedal za koordináciu „business administration“ aktivít.

Od októbra 2003 pracuje pre Hewlett-Packard Slovakia v pozícii manažéra ľudských zdrojov. V roku 2005 počas 6 mesiacov zodpovedal aj za vedenie oddelenia ľudských zdrojov v Hewlett-Packard v Českej republike a na prelome rokov 2007-2008 krátko pôsobil ako HR manažér v Hewlett-Packard Rumunsko. V období od marca 2008 do októbra 2010 mu k pozícii manažéra ľudských zdrojov pre Hewlett-Packard Slovakia pribudla aj zodpovednosť za koordináciu ľudských zdrojov v pobočkách HP v krajinách bývalej Juhoslávie, Rumunska, Bulharska, Moldavska, Albánska a Malty.

Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kvalifikáciu v oblasti ľudských zdrojov si prehlboval počas 18-ročnej kariéry v HR prostredníctvom rôznych kurzov a školení a zároveň je držiteľom “HR Management Professional“ certifikátu vydávaného spoločnosťou HR Certification Institute.