KATARÍNA BAĎUROVÁ

Riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská energetika

 

 

WS HRDA: HR Controlling

Absolvovala Žilinskú univerzitu , odbor Prevádzka a ekonomika vodnej dopravy. Po vysokej škole pôsobila 3 roky v oblasti zákazníckych služieb, kde mala možnosť sa aktívne podieľať na zavádzaní nových komunikačných kanálov, služieb a prístupov k zákazníkom.

Následne pôsobila na Ľudských zdrojoch, kde postupne prechádzala z juniorských pozícii až k súčasnej manažérskej. Počas svojho pôsobenia mala možnosť sa zaoberať implementáciou systému odmeňovania, kolektívnym vyjednávaním, projektom nástupníctva, rôznym vzdelávacím programom, spolupráci s mladými talentovanými absolventami škôl a internej komunikácii.