KVALIFIKÁCIA PROJEKTOVÝCH MANAŽÉROV V T-SYSTEMS INTERNATIONAL

Hrá v dnešnej dobe certifikácia projektových manažérov dôležitú úlohu? Ako rozvíjať rôzne skupiny v rámci medzinárodnej komunity, ktorej zloženie sa dynamicky mení?
Vo svete projektového manažmentu je jasné, že zmena je jediná konštanta. Tejto filozofii sa vo svojom vzdelávaní prispôsobujú aj projektoví manažéri. Ich rozvojové programy musia byť dynamické, relevantné a koncentrované. V komunite zloženej z takmer 1200 členov z 18 krajín, 5 expertných skupín výzva o to náročnejšia. V T-Systems International sme prišli s vlastným efektívnym riešením – prepojili sme 5 základných prvkov: certifikáciu, školenia, assessment centrá, development centrá a koučing do komplexného modelu externej aj internej kvalifikácie pre všetky expertné skupiny.Externým základom je u nás certifikácia. Najkomplexnejšou je IPMA (International Project Management Association). Interne podporujeme iniciatívy na úrovni krajín, ktoré integrujeme do medzinárodného modelu. Zároveň však centrálne pripravujeme  programy, ktoré sú potrebné pri riadení projektov globálnych zákazníkov.Ako vyzerá tento výsledný model? Aké sú výsledky? Kvalifikácia projektových manažérov v T-Systems International  bude jednou z tém, ktoré predstavím na Konferencii HR Development Academy: Rozvoj ľudských zdrojov 2016 už 17. marca 2016 v Bratislave.
Kto je Lenka Zajacová?Koordinuje medzinárodnú komunitu v T-Systems International. Od júla 2013 si v T-Systems prešla niekoľkými pozíciami a rolami. Najprv sa ako projektová manažérka a následne ako líniová manažérka venovala etablovaniu projektovej komunity v T-Systems Slovensko. Rovnako vytvorila a implementovala efektívny adaptačný model a model rozvoja kvalifikácie tejto projektovej komunity (tvrdé aj mäkké zručnosti).Od novembra 2015 je pravou rukou hlavného predstaviteľa globálnej komunity projektových manažérov, teda globálneho  PM Excellence oddelenia – Project & Deal Performance Management. Toto oddelenie definuje štandardy projektového riadenia v T-Systems, bdie nad ich implementáciou a definuje medzinárodnú internú certifikáciu projektových manažérov v celom T-Systems International. Zároveň profesne zastrešuje oblasť projektového riadenia a kvalifikácie projektových manažérov v zákazníckych a infraštruktúrnych projektoch na globálnej úrovni.