LEOPOLD BÖTTCHER

Koordinátor int. PR a online komunikácie, SPP

 

 

 

WS HRDA: Ako môže interná komunikácia podporovať výkonnosť a angažovanosť zamestnancov?

V SPP pôsobí ako koordinátor interného PR a online komunikácie od roku 2007. Kým v prvých rokoch pôsobenia sa zameriaval na korporátny web, v súčasnosti sa orientuje predovšetkým na internú komunikáciu. Má na starosti interný časopis, intranet a rozličné projekty internej komunikácie.

V minulosti dlhodobo pôsobil v ZSE ako brand manažér, supervízor korporátneho dizajnu, člen PR tímu, šéfredaktor firemného časopisu, manažér web stránok a intranetu, editor tlačovín, vedúci tímu hromadnej tlače, koordinátor výroby tlačených, elektronických a iných materiálov. Zo zaujímavých projektov, ktoré mal na starosti môžeme spomenúť riadenie co-brandingového a migration proces tímu a CMS tímu po vstupe akcionára E.ON do ZSE.